CAW De Kempen

U bent hier

In crisis

Iedereen, jong en oud, kan zich op een bepaald moment in een crisis bevinden.

Wat die crisis juist is, wat de oorzaak ervan is en welk gevolg er moet aan worden gegeven is voor iedereen verschillend.

Het enige wat wel duidelijk is, is dat er verandering moet komen en dat het moment waarop de crisis zich voordoet heel onvoorspelbaar is. Daarom is het belangrijk te weten dat je ergens terecht kan, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.

Ben je jonger dan 18, neem dan een kijkje bij het crisismeldpunt. Je kan jezelf als minderjarige aanmelden als je je in een acute crisis bevindt. Ook mensen om je omgeving en professionele hulpverleners kunnen contact opnemen met dit meldpunt.

Indien je meerderjarig bent en dringend nood hebt aan een opvangplaats, kan je met je vraag terecht bij de korte opvang.