CAW De Kempen

U bent hier

Crisismeldpunt

Voor wie?

Wanneer je je als hulpverlener, ouder, familie... erg veel zorgen maakt om een kind of jongere, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met dit meldpunt. Ook als minderjarige kan je je aanmelden in geval van crisis.

Bij voorkeur werken we samen met professionele verwijzers omdat zij jouw situatie het beste kennen. Neem dus contact op met een hulpverlener die jou en je gezin kent. Bijvoorbeeld CLB, gezinsbegeleider, JAC, kind en gezin, politie... Zij kunnen telefonisch contact opnemen voor verdere hulp.

Wat doen we?

Wanneer kinderen en jongeren in een crisissituatie belanden, is het erg belangrijk dat er snel ingegrepen wordt. Daarom kan je 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch een crisissituatie melden.

Telefonisch denken de hulpverleners van het crisismeldpunt mee na met de aanmelder hoe de jongere en zijn gezin het beste geholpen worden en wie deze hulp kan bieden. Vaak kan je weer verder na het geven van consult.

Wanneer de crisishulpverleners en de aanmelder denken dat er meer nodig is in het gezin kan er een crisisinterventie worden opgestart voor de jongere en zijn gezin.
Een medewerker van het crisismeldpunt biedt snelle, korte (maximum 3 dagen) en intensieve stress-verlagende hulp. Op deze manier trachten we de crisis in te schatten, opnieuw veiligheid te installeren en verandering in gang zetten. We bekijken ook welke vorm van hulpverlening er nodig is na de crisisinterventie.
Deze interventie kan zowel bestaan uit gesprekken bij het gezin als in een organisatie of voorziening.

Wanneer dit niet voldoende is, is er het aanbod crisisbegeleiding. Dit is een intensieve begeleiding van maximum 28 dagen aan jongeren en hun omgeving. Crisisbegeleiding kan zowel aan huis als in een organisatie of voorziening.

Indien nodig kan het meldpunt ook zorgen voor crisisopvang van kinderen of jongeren. Het gaat dan om opvang gedurende maximum 7 dagen in een crisisopvanggezin of in een crisisbed in een voorziening.

Dit ganse aanbod is een vrijwillig hulpaanbod en gebeurt in samenwerking met onze partners uit verschillende sectoren (VAPH, bijzondere jeugdzorg, kind en gezin) Het kind of de jongere en zijn omgeving beslissen zelf of ze ermee akkoord gaan of niet.

Contactgegevens

Kijk verder bij onze contactgegevens.

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht op de website van de integrale jeugdhulp.