CAW De Kempen

U bent hier

FAQ

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je een algemene hulpvraag hebt of niet goed weet waar je terecht kan, kan je contact opnemen met het algemeen onthaal. Kijk bij hun contactgegevens voor het telefoonnummer en het emailadres. Je kan ook chatten met een hulpverlener.

 

Als je op zoekt bent naar de contactgegevens van een andere dienst, kijk je verder bij "contact".

CAW De Kempen heeft geen aparte dienst rond schulden of schuldbemiddeling. Hiervoor verwijzen we je graag door naar het OCMW van jouw woonplaats.

CAW De Kempen heeft geen advocaten in dienst. Onze hulpverleners zullen wel steeds hun best doen om je juridische vragen te beantwoorden. In sommige diensten is er wel een jurist ter beschikking die kan antwoorden op vragen.

Een hulpverlener kan je wel helpen in je zoektocht naar een advocaat en informatie verstrekken over het aanvragen van een pro deo advocaat. 

Neen. Alle hulpverlening binnen CAW De Kempen is gratis.

Als je in één van onze opvangcentra verblijft, wordt er wel een dagvergoeding gevraagd. Je neemt best contact op met het centrum zelf om de exacte prijs te weten.

Dossier & Beroepsgeheim

Ben je niet tevreden op de manier waarop met jou of je vraag werd omgegaan in een CAW? Praat dan met medewerker met wie je contact hebt. Vaak lossen problemen zich het snelst op door het rechtstreeks aan hen te vertellen waar je het moeilijk mee hebt.

 

Je kan ook steeds een online klachtenformulier invullen.

 

Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Ja. Je kan steeds met ons bellen, mailen en chatten zonder dat je je naam moet vermelden.

Ja, je hebt altijd het recht om je dossier in te kijken. Je kan dit eenvoudig vragen aan je hulpverlener. Als je wil, mag je een vertrouwenspersoon kiezen die samen met jou je dossier bekijkt.

Je hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim: wat je bij het CAW vertelt, blijft onder ons. Dat beroepsgeheim geldt voor alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van het CAW.

Soms overleggen de hulpverleners in hun team over dossier. Dit is nodig om jouw de best mogelijke hulp te verlenen. Iedereen die betrokken is bij het teamoverleg, houdt zich aan het beroepsgeheim ten aanzien van externe diensten en organisaties.

Algemene hulpvraag

In het algemeen onthaal helpen we je verder met al je welzijnsvragen. Samen zetten we alle problemen die jij ervaart op een rijtje, we zoeken wat oorzaken kunnen zijn en wat je reeds geprobeerd hebt om er aan te doen. Door je eigen situatie beter te begrijpen kan je nieuwe mogelijkheden zien om het anders aan te pakken. Lees het volledige aanbod van het algemeen onthaal om te bekijken wat we voor jou kunnen doen.

Je kan ook terecht bij onze groepsbegeleiding om een cursus assertiviteit te volgen.

In het algemeen onthaal kan je terecht met al je welzijnsvragen. We helpen je in de eerste plaats met het ontrafelen van je situatie. Samen zetten we alle problemen die jij ervaart op een rijtje, we zoeken wat oorzaken kunnen zijn en wat je reeds geprobeerd hebt om er aan te doen. Door je eigen situatie beter te begrijpen kan je nieuwe mogelijkheden zien om het anders aan te pakken.

Meer informatie lees je bij "algemeen onthaal".

Ja, je kan met elke welzijnsvraag bij CAW De Kempen terecht. Je neemt best contact op met een hulpverlener van het algemeen onthaal om een afspraak vast te leggen.

Vragen over wonen

CAW De Kempen heeft een aantal opvangcentra waar je terecht kan in geval van nood. Bekijk ons volledig aanbod rond opvang.

Vragen over detentie

Om op een goede manier een antwoord te kunnen formuleren, neem je best contact op met het Onthaal voor familie, partner en vrienden van gedetineerden op het nummer 014/43 80 88.

Ja, er is een heel aanbod aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis. De trajectbegeleiders van jwt zijn de meest aangewezen persoon om je man/vader/broer/... hierin wegwijs te maken. Iedereen kan beroep op hen doen door een rapportbriefje te schrijven.

Daarnaast kan je vader met zijn vragen en bezorgdheden ook terecht bij de psychosociale dienst (PSD) van de gevangenis, de aanvraag voor een gesprek gebeurt eveneens via een rapportbriefje.

Ja. Je kan de post zelf doorsturen naar de gevangenis of je kan hem in de brievenbus van de gevangenis achterlaten wanneer je op bezoek gaat. Het is wel heel belangrijk dat je duidelijk de naam van je man vermeldt.

Indien de gedetineerde (bv je vader, je broer,...) alleen woonde, kan hij aan de Post vragen om zijn brieven tijdelijk te laten toekomen op het adres van de gevangenis. De aanvraag gebeurt voor een termijn van 4 maanden, deze periode kan nadien nog eens met 4 maanden verlengd worden. De aanvraag gebeurt bij het postkantoor en kost 20 euro per termijn. Je kan het formulier ook vooraf downloaden via www.depost.be (zie “Mutapost”) en ingevuld aan het postkantoor bezorgen.

bijvoorbeeld een bril, contactlenzen, horloge,...

En wat met documenten die hij moet invullen of ondertekenen?

In principe mag er niets binnengebracht worden in de gevangenis indien het niet vooraf aangevraagd is. De gedetineerde dient hiervoor een binnen-buitenbriefje te bezorgen aan de directie met duidelijke omschrijving van de voorwerpen die hij graag wil laten binnen brengen. Pas wanneer de directie expliciet toestemming heeft gegeven, mogen de spullen via de portier aan de gedetineerde bezorgd worden.

Dezelfde werkwijze geldt voor documenten die moeten ingevuld of ondertekend worden. Je kan dan kiezen of je de documenten via de portier bezorgt (na aanvraag via het binnen-buitenbriefje door je man) of via de post.
 

Het is best dat je dit telefonisch even navraagt bij de portier van de gevangenis.

Soms worden beklaagden bv onder secreet geplaatst, dit wil zeggen dat zij gedurende de eerste 5 dagen van de voorhechtenis geen contact mogen hebben met de buitenwereld (geen brieven, geen bezoek, geen telefoon), uitgezonderd met hun advocaat.

Tijdens de eerste periode van de voorhechtenis gebeurt het ook regelmatig dat de beklaagde wordt uitgehaald (meegenomen) door de politie voor verhoor. Soms wordt de gevangenis hiervan vooraf verwittigd, ook om die reden doe je best even navraag voor je op bezoek gaat.

De strafuitvoering is een complexe materie. Vaak zijn er mogelijkheden om vervroegd vrij te komen maar dit is afhankelijk van een aantal specifieke factoren. Voor de gedetailleerde informatie verwijzen wij je graag naar je advocaat.

In onze “uitgebreide informatiebrochure” vind je alvast een algemene uitleg. (uitleg over het beklaagdenstatuut, de voorlopige invrijheidsstelling (VLV), de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), de strafuitvoeringsrechtbank (SURB),...)

Vragen over opvoeding

In de opvoedingswinkel kan je als ouder of opvoedingsverantwoordelijke terecht met al je vragen rond opvoeding. In de opvoedingsbibliotheek vind je hierover allerlei informatie. Met een concrete vraag kan je bij de medewerkers terecht voor een persoonlijk advies of je kan een workshop volgen samen met andere ouders.

Vragen over drugs

CAW De Kempen biedt via drughulp eerstelijn en het MSOC correcte en eerlijke informatie over verschillende genotsmiddelen, hun gebruik en de risico's. Ook ouders en hulpverleners kunnen bij deze diensten terecht met vragen en bezorgdheden.

CAW De Kempen biedt via drughulp eerstelijn en het MSOC correcte en eerlijke informatie over verschillende genotsmiddelen, hun gebruik en de risico's. Je kan hulp krijgen als je vragen hebt over je eigen gebruik. Er is een apart aanbod voor mensen die illegale drug gebruiken. Ook ouders, familieleden of professionele werkers kunnen allerhande vragen stellen of tips krijgen over hoe je best omgaat met het gebruik van iemand uit je omgeving.

Vragen over relaties

CAW De Kempen kan jullie helpen om de scheiding op een rustige en correcte manier te laten verlopen. Zo bieden we bijvoorbeeld scheidings- en ouderschapsbemiddeling aan.

Lees meer over ons aanbod echtscheiding.

Je kan in CAW De Kempen terecht als koppel voor relatiebegeleiding. Hiervoor neem je best contact op met het algemeen onthaal.

CAW De Kempen heeft ook een uitgebreid aanbod wanneer er geweld is in je relatie. Je kan hier meer over lezen bij onze begeleiding bij geweld en misbruik.

Bij CAW De Kempen kunnen jij en je partner in relatiebegeleiding komen. Om je aan te melden voor hulp in jullie relatie, neem je contact op het met algemeen onthaal.

Werken of stage in het CAW

Als je je als vrijwilliger wil inzetten bij CAW De Kempen, neem je best een kijkje bij onze openstaande vacatures.

Ja, je kan stage doen bij CAW De Kempen. Lees hier meer informatie.

Wie moet ik contacteren?

Op onze website en die van het JAC vind je heel wat informatie over onze werking. Voor meer informatie en dossiers over de thema’s waar het CAW mee werkt, kan je terecht op de website van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Indien je informatie zoekt over een welbepaalde dienst, neem je best rechtstreeks contact op. Je kan hier hun contactgegevens vinden.

Steun aan het CAW

Ja. Er zijn verschillende manieren om CAW De Kempen te steunen. Lees er meer over bij "steun ons".