CAW De Kempen

U bent hier

Hulp voor vluchtelingen?

Wie zijn we?

Het vluchtelingenteam richt zich naar erkende en subsidiair beschermde vluchtelingen die in het arrondissement Turnhout willen wonen. We organiseren een onthaal en woonbegeleiding. We werken in vertrouwen en hebben beroepsgeheim. Wat jij vertelt aan ons, blijft bij de hulpverlener. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet wil vertellen.

Project van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

We werken mee aan het project van het Europees Sociaal Fonds om nieuwkomers sneller in een traject naar werk te krijgen. ESF stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te vergroten.

165 anderstalige nieuwkomers van de stadsregio Turnhout met een beperkte kennis van het Nederlands, worden individueel begeleid in een voortraject naar werk. Voor dit traject werken we als CAW De Kempen samen met OCMW Turnhout en vzw Web. Deze werking kunnen we aanbieden dankzij Europese subsidies.

Wat doet het vluchtelingenonthaal?

Leven in een nieuw land met nieuwe regels, cultuur, omgeving... is moeilijk. Het vraagt tijd om het leven in België gewoon te worden. We willen helpen om je leven in België opnieuw zin te geven, om te werken aan je toekomst maar ook om te luisteren naar het gemis. Aarzel niet om je vraag te stellen in het onthaal. Iedereen is welkom. Wij staan voor je klaar om te luis-
teren naar je verhaal. Onze hulp is gratis

Klik hier voor de contactgegevens van het vluchtelingenonthaal.

Wat doen we bij woonbegeleiding?

In een algemene infosessie krijg je informatie over het zoeken naar een woning en de belangrijkste rechten en plichten als huurder. In de praktijksessies gaan we met jouw vragen samen aan de slag. We bellen samen naar een huisbaas, lezen het huurcontract na, leggen je uit hoe je afval sorteert en bemiddelen bij woonproblemen. Eens je een woning gevonden hebt, ondersteunen we in het wonen en de toeleiding naar bijvoorbeeld onderwijs, werk en gezondheidszorg.

We doen beroep op een heleboel vrijwilligers om je nog beter en sneller te kunnen helpen. Ze zoeken samen met de medewerkers en jou naar woningen, leggen contacten en maken afspraken. Er zijn ook enkele vrijwlligers actief in het onthaal.

Klik hier voor de contactgegevens van de woonbegeleiding.

Taal

Spreek je niet zo goed Nederlands? We kunnen je helpen in het Nederlands, Arabisch, Farsi, Dari, Frans, Engels en Duits. We werken ook met sociaal tolken.