CAW De Kempen

U bent hier

Voor professionals

Niet alleen cliënten kunnen met een hulpvraag terecht bij CAW De Kempen. Ook voor hulpverleners en andere professionelen heeft het CAW De Kempen een specifiek aanbod.
Zo kan jouw organisatie beroep doen op CAW De Kempen voor consult, coaching, informatie en advies, vorming of training rond bepaalde thema's.

Enkele voorbeelden

  • Een hulpvrager van jouw afdeling werd recent slachtoffer van een misdrijf en je weet niet goed hoe hier mee om te gaan. Een medewerker van het algemeen onthaal, die kennis heeft van de thematiek slachtofferhulp, kan jou verder helpen om zelf op weg te gaan met deze hulpvraag.

  • Je vermoedt dat er in een van de gezinnen waar je als thuisbegeleidster actief bent regelmatig geweld gebruikt wordt, maar je weet niet goed hoe je dit bespreekbaar kan maken. Een hulpverlener van het aanspreekpunt Partnergeweld zal je aan de hand van een aantal tips verder helpen om dit vermoeden bespreekbaar te maken.

  • Je krijgt als politieman te maken met een jongere die niet meer terug naar huis wil omwille van zware moeilijkheden thuis. Een medewerker van Crisisjeugdhulp kan samen met jou, de jongere en zijn ouders naar een uitweg zoeken uit deze crisissituatie.

Hulpverleningsvragen stel je best aan onze onthaalmedewerkers.