CAW De Kempen

U bent hier

Voorstellingsdag CAW De Kempen

Voor wie?

Bij CAW De Kempen zijn we al even op zoek naar manieren om onze organisatie beter bekend te maken. Gezien onze belangrijke rol in het algemeen welzijnswerk is dat immers cruciaal.

Met deze halfjaarlijkse voorstelling richten we ons op alle geïnteresseerde zorgpartners, intermediairen, studenten, scholen, professionelen en (potentiële) vrijwilligers.

We starten de dag met een algemene voorstelling van CAW De Kempen. Nadien kan u deelnemen aan twee workshops. Door de brede focus te combineren met specifieke thema's naar keuze kan de voorstelling voor elke deelnemer gepersonaliseerd worden.

Praktische informatie

De voorstelling gaat daar op donderdag 19 mei 2016 van 08u30 tot 12u15 in de gebouwen van CAW De Kempen, Hofkwartier 23 te Herentals. Bij inschrijving kies je twee workshops en geef je ook een reservekeuze door.

Deelname aan de voorstelling en workshops is gratis.

De Workshops

  • Workshop 1: Jongeren. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen met hun vragen terecht in het JAC. In deze workshop lichten we toe hoe we met deze doelgroep aan de slag gaan.

  • Workshop 2: Detentie. Ben je benieuwd hoe we gedetineerden en hun kinderen, partner, familie en vrienden helpen? Schrijf je dan in voor deze workshop!

  • Workshop 3: Wonen. In deze workshop hebben we aandacht voor zowel preventieve woonbegeleiding als residentiële opvang voor verschillende doelgroepen.

  • Workshop 4: Opvoedingsondersteuning.Ouders en opvoedingsverantwoordelijken kunnen met hun vragen terecht in de Opvoedingswinkel. In deze workshop vertelt een medewerker graag hoe we deze mensen ondersteunen in hun opvoedingstaken.

  • Workshop 5:Relaties en scheiding. CAW De Kempen heeft een uitgebreid aanbod rond het thema relaties en scheiding. We bespreken relatiebegeleiding, bemiddeling, de bezoekruimte en individuele begeleiding.

  • Workshop 6: Crisis. Binnenkort spreken we bij CAW De Kempen niet meer over crisisopvang, maar over korte opvang. We evolueren ook van een lokaal crisismeldpunt naar een provinciaal meldpunt. We nemen deze veranderingen onder de loep.

  • Workshop 7: Geweld en slachtoffers. We nemen je mee in onze visie en manier van werken met intrafamiliaal geweld, ouderenmis(be)handeling en slachtofferhulp.

    Opgelet! Deze workshop duurt de ganse voormiddag. Als je hiervoor kiest, kan je slechts aan één workshop deelnemen.

  • Workshop 8: Vluchtelingen. Sinds kort bouwen we een aanbod uit voor vluchtelingen in onze regio. Maak kennis met deze werking en haar achterliggende visie.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat je rechts van deze pagina vindt (bij "Links").