CAW De Kempen

U bent hier

Wat ons drijft

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen wil het welzijn van mensen bevorderen en hen ondersteunen om tot hun recht te komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen die geen of onvoldoende antwoorden vinden op hun welzijnsnoden.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen is een jonge, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie, die het welzijn van mensen wil bevorderen, door psychosociale hulp (onthaal & begeleiding) te bieden, door signalen uit te sturen en te wijzen op gewenste veranderingen, door vooruitziend te handelen op probleemsituaties. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen speelt dynamisch in op zich aandienende welzijnsnoden. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen realiseert een vraaggestuurd aanbod, opgebouwd rond de kerntaken onthaal en vraagverduidelijking; psychosociale begeleiding, preventie en beleidsignalering.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen vertrekt steeds van een dynamisch mensbeeld met nadruk op de groeikansen van mensen en het aanspreken van de eigen competenties om problemen op te lossen. Wij benadrukken het zelfbeschikkingsrecht, de zelfredzaamheid, de emancipatie van elke hulpvrager. Wij situeren de mens in zijn sociale omgeving en doen er actief beroep op. Wij garanderen openheid, discretie, veiligheid, vrijwilligheid en betrouwbaarheid aan onze cliënten. Wij zoeken actief naar de minst ingrijpende interventie in de leefwereld van onze cliënten.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen speelt een actieve rol in de ontwikkeling van het welzijnswerk in het arrondissement Turnhout. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft aandacht voor samenwerking en overleg met andere voorzieningen in de regio om te komen tot een coherent welzijnsbeleid in het arrondissement Turnhout. Als organisatie zijn wij pluralistisch en werken wij samen in plaats van concurrerend terrein te bezetten.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft aandacht voor een goed personeelsbeleid: onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en daar gaan we uiterst zorgzaam mee om bij de aanwerving, loopbaanplanning en uitstapregeling. Medewerkers hebben de beschikking over degelijk materiaal en infrastructuur, krijgen een goede verloning, worden gestimuleerd tot voortdurende vorming, bijscholing, opleiding en krijgen kansen om een loopbaanplanning uit te werken.